انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

در هنگام بازدید از صفحات سایت ما به مشکلی خاصی برخوردید؟ انتقادی یا پیشنهادی نسبت به ترندروید دارید؟ با فرم زیر انتقادات و پیشنهادت خود را با ما در میان بگذارید.

نوع توضیحات